INFORMACIÓ BÀSICA RGPD

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable del Tractament

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, S.A.
N.I.F. A43423649
Avinguda Bellisens, 42 – 43204 REUS (Tarragona)
moc.suerarif@ofni

Telf.: 977 300 304

Delegat de Protecció de Dades (DPD) dpd.redessa@reus.cat
Finalitat del Tractament Les finalitats que resten identificades en les clàusules de
consentiment al peu de cada formulari.
Legitimació La base jurídica que legitima el tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat de gestionar una  relació contractual o semblant.
Cessions i/o transferències de dades Es preveuen cessions de dades amb motiu de col·laboració amb
l’Ajuntament de Reus i altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal.
Drets En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili indicat, a l’adreça de correu electrònic dpd.redessa@reus.cat o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) a la Plaça Mercadal, 1, 43201 – REUS.
Pot utilitzar els models i formularis sobre els drets referits
anteriorment dirigint-se a la pàgina oficial de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_dret
s/). Addicionalment, si considera que s’estan tractant les seves
dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves
reclamacions davant aquesta Autoritat de Control.
Informació addicional Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de
caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat