Redacció: 26/10/2015

       Les instal·lacions de firaReus acullen demà la jornada «Jardins amb baix consum d’aigua i fitosanitaris» en el marc de la IX Jornada de jardineria i plantes ornamentals. El programa se centrarà en analitzar la creació de jardins sense reg i la utilització de plantes que s’adaptin a ambients secs, propis de l’àrea mediterrània. Què s’ha de fer per crear un jardí així? Quines plantes s’han d’escollir i com aquestes aconsegueixen sobreviure a la sequera? Quines són les tècniques per a la preparació del sòl, la plantació i el manteniment? El viverista i consultor especialitzat en jardins secs, Olivier Filippi, aportarà respostes concretes i precises, basades en una experiència de més de 20 anys de treball constant amb plantes per a un jardí sec. En la mateixa línia de reducció de l’impacte dels jardins i de la mà de l’empresari Roberto Kron Morelli, es farà una incursió al futur més proper en el desenvolupament de tècniques de control fitosanitari basades en l’ús de microorganismes d’alta especificitat.

       El programa de la jornada és el següent:

8.30 h Inscripcions i lliurament de la documentació

8.45 h Presentació de la jornada

Sr. Joan Girona, director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP.

Sr. Raimon Martí, director de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.

9.00 h Jardins amb baix consum d’aigua

Sr. Olivier Filipi, viverista i consultor especialitzat en jardins secs.

10.45 h Pausa

11.15 h Exemples de jardins sostenibles dissenyats i fets per estudiants de l’institut d’horticultura i jardineria de Reus

Sr. Isidre Canela i Sr. Lluís Recasens, Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.

12.15 h Noves estratègies i solucions per una producció i un manteniment de plantes sostenibles

Sr. Roberto Kron, CEO Agrifutur.

13.15 h Taula rodona

Sr. Olivier Filippi, Sr. Roberto Kron i professionals del sector.

Moderador: Sr. Eudald Salvat, professor de l’INS d’Horticultura.

14.00 h Cloenda de la jornada

Il·lm. Sr. Carles Pellicer, alcalde de l’Ajuntament de Reus.

Sr. Raimon Martí, director de l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus

       La jornada està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat i l’Institut d’Horticultura i Jardineria de Reus.